Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Maluch"

Sekretariat tel. 570-588-100,
Dzieci tel. 577-400-523

ul. Sielska 3
(Budynek POW nr 2 ''Calineczka'' wejście od ul. Bajecznej 1)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 „Calineczka"
 
Sekretariat tel. 570-588-100
Dzieci tel. 570-174-600
 
ul. Sielska 3
(Budynek POW nr 2 ''Calineczka'' wejście od ul. Bajecznej 1)