Rodziny zastępcze, adopcje

STWÓRZ MI DOM, DAJ MI MIŁOŚĆ - ZOSTAŃ RODZINĄ ADPOCYJNĄ LUB ZASTĘPCZĄ

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie”.
Paulo Coelho
RODZINA ADOPCYJNA
Jeśli kochasz dzieci i chcesz zostać rodziną adopcyjną
skontaktuj się z nami:
Kujawsko – Pomorski Ośrodek Adopcyjny Oddział we Włocławku
ul. Stanisława Bechiego
tel. : 54 236 59 89

RODZINA ZASTĘPCZA
Jeżeli dziecko nie ma szans na adopcję, to rodzina zastępcza jest najlepszym rozwiązaniem dla jego prawidłowego rozwoju.
W naszym domu są dzieci, które potrzebują ciepła i prawdziwej miłości. Możesz im pomóc, jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą. Chcesz poświęcić swój czas i dać miłość dzieciom –
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzieli wszelkich informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. Żytnia 58, tel.: 54 413 50 95