Budowa nowego domu dla dzieci. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza dla 14 dzieci

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na budowę, rozbudowę i adaptację pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-stki), z podziałem na dwa zadania. Zadanie nr 2 obejmuje budowę budynku jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo wychowawczej przy ulicy Sielskiej 3 razem z infrastrukturą. Przy placówce zostaną również wykonane miejsca parkingowe i tereny utwardzone, place zabaw, pojawi się nowa zieleń. Najkorzystniejsze oferty na realizację obydwu zadań złożyło konsorcjum firm: KA-BO Karol Borkowski – lider konsorcjum oraz Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne Stanisław Brzęczkowski – partner konsorcjum. Całkowita cena oferty brutto na zadanie nr 2 – 1 439 000,00 zł. Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia  w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja 2018 r.

Skip to content