Tu jest nasz dom

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Maluch”

Jesteśmy jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Gminę Miasto Włocławek. Placówka realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

Misja

Kontakt

Tu jesteśmy bezpieczni

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Wsparcie

Pomóż nam stworzyć dzieciom kolorowy świat.
Ważna jest dla nas każda pomoc, nawet ta najmniejsza.

Rodziny zastępcze i
adopcje

Jeśli kochasz dzieci i chcesz zostać rodziną zastępczą lub adopcyjną czekamy na Ciebie.

Nasz dom

Pragniemy, aby nasz dom był miejscem wypełnionym ciepłem, troską i bezpieczeństwem o każde dziecko.

Stowarzyszenie „Daj Szansę”

Stowarzyszenie od 17 lat wspiera dzieci z domów dziecka.

Wyjątkowi przyjaciele Malucha

Nasze największe akcje

Skip to content