Misja

Poczucie bezpieczeństwa

Celem naszej placówki jest stworzenie dla dzieci miejsca zapewniającego im poczucie bezpieczeństwa, zaspokajającego potrzeby emocjonalne i bytowe naszych podopiecznych. Pragniemy, aby nasz dom był dla naszych wychowanków miejscem bezpiecznym i przyjaznym, w którym dzieci z rodzin będących w kryzysie odzyskają spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Podejmujemy działania, których celem jest przywrócenie radości i uśmiechu na twarzach naszych dzieci. Obejmujemy dzieci wielospecjalistyczną pomocą: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacją ruchową art. terapią, wszystko po to, aby zapewnić dzieciom optymalne warunki rozwojowe. Rozwijamy pasję i zainteresowania naszych wychowanków poprzez udział w zajęciach gimnastycznych, tanecznych, muzycznych i treningach sportowych.

Podejmujemy działania w celu odbudowania więzi w rodzinie znajdującej się w przejściowym kryzysie. Współpracujemy z rodziną naszych wychowanków w celu jak najszybszego ich powrotu do rodziny biologicznej. Gdy nie możliwy jest powrót dziecka do domu rodzinnego podejmujemy działania w celu znalezienia dziecku bezpiecznego środowiska rodzinnego w formie rodziny zastępczej lub rodziny adopcyjnej.

Skip to content